Jan Wardecki

Jan Wardecki
Jestem członkiem Berlińskiego Stowarzyszenia Historycznego.


Logo Berlińskiego Stowarzyszenia Historycznego


Chętnie czytam Wiadomości Turystyczne


Logo Wiadomości Turystycznych